Doelstelling

Onze kerndoelstelling

Het stimuleren van permanente vorming en opleiding
om de verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen.


Waarden

  1. Industriële tewerkstelling is een maatschappelijk fundament. 
  2. Vorming en opleiding zijn essentieel om de tewerkstelling en de weerbaarheid van de werknemers op de arbeidsmarkt te garanderen en te verhogen. 
  3. Permanente vorming en opleiding zijn tevens een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van de bedrijven en hun tewerkstelling. 
  4. Vorming en opleiding behoren niet alleen tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs en de maatschappij; ook de werkgever, de werknemer en hun organisaties hebben hierin hun opdracht.