Subsidie vorming en opleiding arbeiders

Doel

Subsidie om arbeiders op te leiden. Subsidie is mogelijk voor opleiding van nieuwe of reeds tewerkgestelde arbeiders. Zij moeten door een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur verbonden zijn aan uw bedrijf.
Uitzendkrachten komen niet in aanmerking.


Jaarbudget voor uw bedrijf

Uw jaarbudget voor 2018 hangt af van het aantal arbeiders bij u in dienst op 31/12/2017:
- 5 of meer arbeiders: € 18,59 per arbeider + € 1.240 forfaitair
- < 5 arbeiders: € 266,49 per arbeider
Deze subsidie kan u gebruiken om één of meerdere arbeiders op te leiden.


Waar mag de opleiding plaatsvinden?

De opleiding mag plaatsvinden:
- in uw eigen bedrijf
- in een opleidingsinstelling (school, Syntra, organisatie, …)
- in een ander bedrijf


Wie mag opleider zijn?

- eigen werknemer of zaakvoerder (dit noemen we interne lesgevers)
- een opleider van een ander bedrijf of een onderwijsinstelling
- een consultant
- een leverancier van apparatuur of goederen


Aard van de opleiding

De opleiding moet verband houden met de activiteiten van het bedrijf. Dat kunnen zowel technische als niet-technische opleidingen zijn. 
Bijvoorbeeld: lassen, CNC-draaien, frezen, onderhoud, leidinggeven, kraanbestuurder, assemblage, …

Opleidingen verplicht door ARAB, komen niet in aanmerking voor subsidie bij het FTML.
Bijvoorbeeld: EHBO- of nijverheidshelper, brandpreventie, ...

De opleiding mag tijdens of buiten de werkuren plaatsvinden, maar de opleiding moet in totaal tenminste 4 uren duren.


Welke kosten subsidieert het FTML?

Lesgeverkosten:
- interne lesgever: € 25 per opleidingsuur
- externe lesgever: werkelijke factuurprijs (excl. BTW), met een maximum van € 75 per opleidingsuur
Loonkosten voor de arbeiders:
- € 15 per opleidingsuur per deelnemer
- indien de opleiding 32 u. of meer bedraagt, kan het FTML de opleiding 
  goedkeuren voor Betaald Educatief Verlof


Subsidieaanvraag

Voor de start van de opleiding een aanvraag indienen bij het FTML via de portaal-site.


Naar de portaal-site!

| naar boven |