Wettelijk kader

Het FTML dankt zijn ontstaan aan de afspraken tussen de Limburgse sociale partners vastgelegd in een provinciale CAO (vanaf 1987). Deze CAO heeft als toepassingsgebied Paritair Comité 111.01 & .02, of de sector van de metaalverwerking, de kunststofverwerking en de elektrotechniek.
Ingevolge deze provinciale CAO int het FTML jaarlijks percentages op de brutoloonmassa van de arbeiders. 
Naast deze provinciale middelen, ontvangt het FTML ook bijdragen in het kader van risicogroepen zoals in de nationale CAO voorzien.
Het FTML gebruikt deze paritaire middelen om zijn werking te financieren. Overzicht

Inningspercentages voor vorming en opleiding van arbeiders.


Provinciale CAO 
0,25% (0,15% + 0,10%) tewerkstelling en opleiding 
inning FTML
periode jaarlijks 


Nationale CAO
0,08 % opleiding voor arbeiders-risicogroepen
inning Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ)
periode driemaandelijks

Nationale CAO 2005
0,10% vormings- of tewerkstellingsinitiatieven
inning Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ)
periode driemaandelijks