Lasdiploma IIW

waarvoor staat IIW?belang van lasdiploma'sIIW-programmabasisvaardigheden |

FTML organiseert opleidingen die leiden tot het internationale lasdiploma.

U kan het ganse jaar door instappen in het traject!

Voor praktische afspraken contacteer Dirk Pierquet van de VDAB.


Waarvoor staat IIW?

IIW staat voor International Institute for Welding. Het is een overkoepelende structuur waarin alle nationale lasverenigingen vertegenwoordigd zijn.
Voor België is dit het BIL (Belgisch instituut voor lastechniek).
De taak van het IIW is het vergaderen in werkgroepen, het opstellen en bijwerken van de normeringen en de normen voor de opleiding van lassers bepalen.


Waarom is het zo belangrijk dat leerkrachten lasdiploma’s behalen?

Een IIW-diploma garandeert overal en voor iedereen dezelfde kennis en kunde.


Hoe is het IIW-programma opgevat?

De IIW-opleidingen zijn opgevat als een modulair oefenprogramma per lasproces en per type las met vastgelegde examenstukken met een gradueel stijgende moeilijkheidsgraad. De examinering gebeurt steeds door een IIW-erkende examinator in het bijzijn van een keurder van een erkend keuringsorganisme. Naast deze lasvaardigheid moet ook een lesplan voor theoretische opleiding worden gevolgd.
De 3 lasprocessen zijn: beklede elektrode, halfautomaat en TIG. Voor elk proces zijn er 3 modules: hoeklassen, plaatlassen en pijp- of buislassen. De opleiding begint altijd in de module hoeklassen.
Wanneer de cursist slaagt in de praktische en theoretische testen ontvangt hij het diploma voor de betreffende module.


Gewenste basisvaardigheden en –kennis

Om de IIW-opleiding de grootste kans op slagen te geven, is het van groot belang dat de deelnemers de nodige basiskennis en -vaardigheden bezitten. Door de korte duur van de opleiding is er geen tijd om deze basisvaardigheden aan te leren, omdat het doel is, in een zeer korte periode een lasdiploma te behalen voorzien van de nodige certificaten in een bepaalde module, met een bepaald lasproces.


Wat bedoelen wij met deze basisvaardigheden/kennis?


Een voorbeeld: een kandidaat M1-T1-E1 zou in staat moeten zijn om een hoeklas PA-PB-PC-PF te maken, wij vragen niet dat deze lassen perfect zijn, maar wel dat ze visueel aanvaardbaar zijn. Hij moet in staat zijn om het lastoestel in te stellen, het juiste lastoevoegmateriaal te kiezen en zijn laswerk te beoordelen. De aanwezige onvolkomenheden van vaardigheden en of kennis, kunnen worden bijgestuurd tijdens de opleiding, zodat de lassen voldoen aan de gevraagde EN-norm (EN 287.1).
Voor de volgende modules is het zo, dat men in de voorgaande geslaagd moet zijn.
Wij gaan er vanuit dat de theorie gekend is.


Voor alle duidelijkheid, dit is geen opleiding tot lasser (dit kan altijd tijdens een basisopleiding), maar een vervolmaking van lassers met als einddoel het behalen van een getuigschrift of diploma volgens internationaal model.

Meer foto's? Klik hier!

| naar boven |