Februari 2008
 
 
Budget voor Economisch Advies - BEA

Budget voor Economisch Advies (BEA)
Wat?
BEA is de opvolger van de opleidingscheques en adviescheques voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De Vlaamse overheid geeft steun (35%) aan ondernemingen die willen investeren in de pijlers opleiding, advies, kennis of mentorschap. De ondernemer betaalt de rest van de dienstverlening (dus 65%) zelf.
De subsidie bedraagt max. 5000€ en in elke portefeuille kan slechts 2500€ aan dezelfde dienst besteed worden. De opleidingen waarvoor je je subsidie gebruikt, moeten verstrekt worden door ‘erkende vormingscentra’.

Voor wie?

Alle ondernemingen die beantwoorden aan deze voorwaarden:
  • Kleine of middelgrote onderneming
  • Gevestigd in het Vlaamse Gewest
  • Aanvaardbare activiteit en juridische vorm
  • Voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest
  • Deel uitmaken van private sector (< 25% in handen van administratieve overheid)
Ook dienstverlenende bedrijven komen in aanmerking.

Hoe en wanneer aanvragen?

De aanvraag kan enkel gebeuren via internet, aangezien aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Vooraleer men een aanvraag kan doen, dient men eerst een login en een paswoord te hebben. Deze zijn dezelfde als voor de adviescheques, groeipremie of ecologiepremie.
Indien men nog geen login en paswoord heeft, dient men zich eerst te registreren via de BEA-website (zie hieronder).

Eens geregistreerd, is de procedure als volgt:
  • men sluit een overeenkomst of een inschrijving af met een erkende dienstverlener.
  • men dient de subsidieaanvraag in via de website (vanaf nu kunnen de prestaties starten). Let wel: subsidieaanvragen kunnen geweigerd worden; eens prestaties gestart zijn kan men geen nieuwe aanvraag meer indienen.
  • de dienstverlener moet de juistheid van de subsidieaanvraag bevestigen binnen de 14 kalenderdagen. Hij wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. Als de dienstverlener de subsidieaanvraag weigert, wordt de aanvraag in zijn geheel geannuleerd. Wanneer de dienstverlener de subsidieaanvraag bevestigt, kan men naar de laatste stap overgaan.
  • de onderneming dient eerst zelf zijn aandeel van de investering te storten aan Sodexho binnen de 14 kalenderdagen.
  • de subsidie wordt goedgekeurd.

Sinds kort is er op
www.BEAweb.be ook een demo te vinden die de klanten helpt bij het indienen van een project. Dit klantvriendelijke instrument is een must bij de eerste kennismaking met BEA en een hulp voor al wie het doorlopen van de procedure vlotter wil laten verlopen.
Als onderneming kon men tot 31 december 2006 slechts tijdens 1 van 3 opeenvolgende kalenderjaren een subsidie aanvragen.
Sinds 28 februari 2007 is deze 3-jaarlijkse cyclus gewijzigd in een 2-jaarlijkse cyclus.
Concreet betekent dit dat men tijdens die 2 jaar zowel aanvragen kan plaatsen, als betalingen kan uitvoeren.
Na deze cyclus van 2 jaar, start een nieuwe cyclus van 2 jaar. Alle maxima blijven behouden (nl. 2500€ per pijler).
Indien u uw BEA-portefeuille reeds geopend heeft in 2006, blijft de 3-jaarlijkse portefeuille behouden, maar wordt deze flexibeler. Men kan vanaf nu dus ook in 2007 en 2008 aanvragen plaatsen. Vanaf 2009 kan men dan een nieuwe 2-jaarlijkse cyclus starten.

Alle aanvragen moeten voor het einde van de cyclus betaald zijn. Bij het afsluiten van de 2-jaarlijkse cyclus vervallen alle openstaande bedragen.
Voorbeeld: een portefeuille geopend in februari 2007, bevindt zich in de cyclus 2007-2008 en is actief tot eind december 2008. Een aanvraag geplaatst op 5 december 2008 in deze cyclus, moet dus betaald zijn uiterlijk eind 2008.
Meer informatie en intekenen kan via
http://www.beaweb.be

.