Februari 2008
 
 
Projecten arbeidsdeelname en diversiteit
Subtitel en/of auteur

Diversiteitsplannen
Wat?
Een diversiteitsplan is een middel om het HR-beleid van ondernemingen, organisaties en lokale besturen te verruimen en drempels weg te nemen voor kansengroepen (allochtonen, 50-plussers, arbeidsgehandicapten, lagergeschoolden, …).

Er kan gewerkt worden rond diverse thema’s: werving & selectie; onthaal; vorming & training, opleiding & doorstroom; retentiebeleid (ook in het kader van veranderingsprocessen).

Er bestaan verschillende soorten diversiteitsplannen:
  • instapdiversiteitsplannen: hiermee kunnen bedrijven kennismaken met diversiteitsplannen, zonder zich ver te engageren en met een zeer beperkte administratieve belasting. Concreet worden maximum ½ van de kosten van het plan gesubsidieerd, met een plafond van 2.500,00 euro. De looptijd is 6 maand of 1 jaar.
  • klassiek diversiteitsplan: er wordt maximum 2/3 van de kosten van het plan gesubsidieerd, met een plafond van 10.000,00 euro. De looptijd bedraagt 1, 1.5 of 2 jaar.
  • groeidiversiteitsplannen: maken het mogelijk om verder te bouwen op een instap of klassiek diversiteitsplan. Er wordt maximum ½ van de kosten van het plan, met een plafond van 2.500,00 euro gesubsidieerd. De looptijd bedraagt 6 maand of 1 jaar.
  • clusterdiversiteitsplan: op deze manier kunnen kleine KMO's betrokken worden in het diversiteitsbeleid. Doordat één aanvrager instaat voor de administratieve verwerking en opvolging verlaagt de drempel aanzienlijk. Hierbij worden maximum 2/3 van de kosten van elke gesubsidieerde deelnemende organisatie terugbetaald, met een plafond van 3.000,00 euro. De looptijd bedraagt 1, 1.5 of 2 jaar.
Volgende plannen kunnen gecombineerd worden: instapplannen met klassieke en groeiplannen; klassieke plannen met groeiplannen.
Eens deze combinaties gemaakt zijn, kan men geen plan meer indienen!

Voor de uitwerking van het plan worden steeds 4 stappen ondernomen:
  • Wat is het probleem dat men wil aanpakken?
  • Wat zijn de belangrijkste oorzaken hiervan?
  • Welke remedies kunnen hiervoor ingezet worden?
  • Hoe zullen de acties doorgevoerd en geëvalueerd worden?
De invulformulieren om een diversiteitplan voor te stellen, werden bewust eenvoudig en kort gehouden. Men hoeft dus geen schrik hebben voor een administratieve rompslomp. Naast de aanvraag moet ook een begroting worden bijgevoegd van de te maken kosten, zodat de subsidies correct kunnen worden gegeven.
Tijdens de looptijd van het project moet er een tussentijds rapport alsook een eindrapport worden gemaakt.

Naast het verkrijgen van financiële steun van de overheid zijn er de volgende bijkomende voordelen verbonden aan diversiteitsplannen: een divers personeelsbestand, vrijblijvend advies én gratis begeleiding op maat.

Voor wie?

Ondernemingen, instellingen, lokale besturen en arbeidsorganisaties uit de profit- en social-profitsector.

Hoe en wanneer aanvragen?

Men neemt best contact op met de diversiteitsconsulenten van het ERSV.

Inge Croes (011-300.230) of Ann Geukens ( 0497-417859)
Meer info ook op www.vlaanderen.be/ondernemen en dan doorklikken op subsidiewijzer voor ondernemingen.