Februari 2008
 
 
Europees Sociaal Fonds - ESF
Subtitel en/of auteur

Indien u interesse heeft voor een bepaalde oproep en geverifieerd heeft of u in aanmerking komt (na aftoetsing van de ontvankelijkheidscriteria en eventuele specifieke bepalingen van de oproep) dient u zich eerst te registreren in de ESF-applicatie (https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp). Het indienen van een aanvraag gebeurt immers via een webbased applicatie, en uw registratie is de eerste stap. Vervolgens zal u aan een eerste instapvoorwaarde moeten voldoen, namelijk uw kwaliteitsdossier in orde brengen.

Wanneer u aan deze instapvoorwaarde hebt voldaan, kunt u starten met het beschrijven van uw projectvoorstel.
Dit doet u door de vragen van het aanvraagformulier in te vullen. Het ESF-Agentschap heeft een uitgebreide handleiding ontwikkeld om u te begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier. Het lezen van de handleiding en het invullen van het aanvraagformulier zal de nodige tijd in beslag nemen, maar bieden u heel wat ondersteuning bij het formuleren van uw project. De handleiding bevat ook praktische voorbeelden. Neem de nodige tijd om alle vragen en alle toelichtingen door te nemen en een logisch projectverhaal uit te werken.

Nadat u alle vragen hebt beantwoord zal u ook het geraamde budget moeten opgeven, opgesplitst in een aantal subrubrieken en de financierende instanties en hun respectieve financiŽle inbreng moeten vermelden. De hoogte van de subsidies is vooraf vastgelegd, hetzij in een maximaal percentage van de totale subsidiabele projectkost, hetzij in een absoluut bedrag. Het ESF-Agentschap beheert ook een aantal Vlaamse cofinancieringsbronnen die bij sommige oproepen worden ingezet. Ook deze Vlaamse cofinanciering zal in principe beperkt zijn tot een maximumpercentage of tot een absoluut bedrag. De percentages of absolute bedragen kunnen telkens verschillen afhankelijk van de prioriteit of zelfs van de oproep.

Wanneer u alle inhoudelijke en financiŽle gegevens hebt ingevuld en nagelezen, stuurt u de aanvraag door in de internetapplicatie. Omdat de elektronische handtekening nog niet rechtsgeldig is, zal u het aanvraagformulier ook moeten uitprinten, ondertekenen en via de post opsturen. Hou de uiterste indieningsdatum goed in de gaten, als u het dossier te laat opstuurt zal het onontvankelijk worden verklaard!De oproepen 2008 moeten nog gelanceerd worden.


Oproep “Mentorship in bedrijven”

Deze oproep richt zich naar bedrijven en organisaties die een nood onderkennen om ervaren 50-plussers bij- of om te scholen tot mentor om hen vervolgens in te zetten in het competentiebeleid van het bedrijf of de organisatie. De mentor zet projecten op waarbij hij zijn kennis overdraagt, competenties ontwikkelt bij nieuwe collega’s en leeractiviteiten op de werkplek begeleidt. De mentor krijgt de kans te groeien in zijn nieuwe rol, er wordt voor hem een groeipad uitgetekend, een traject dat de verdere evolutie in de loopbaan van de mentor aangeeft. De mentor krijgt bij de uitoefening van zijn nieuwe rol de nodige begeleiding en ondersteuning.

Mentorship is een instrument dat al jaren zijn nut bewijst in het kader van opleidings- en competentiebeleid van organisaties. In deze oproep wordt evenwel vertrokken vanuit de doelstelling en invalshoek van de langere inzetbaarheid van oudere werknemers. Vandaar ook het leeftijdscriterium 50-plus en de vraag om een groeipad uit te tekenen.


Oproep “Opleidingen in bedrijven”

Binnen een geglobaliseerde wereld en met de snelle transformaties op de arbeidsmarkt is er een prangende nood aan het continu investeren in kennis en kennisontwikkeling. De technologische ontwikkelingen op het vlak van de industrie en de dienstverlening, en de gevolgen van de globalisering nopen de werknemer van de 21ste eeuw tot het permanent op peil houden van kennis en bekwaamheden.
Ondernemingen en organisaties hebben, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, een opdracht met betrekking tot talentontwikkeling van elke werknemer. Talentontwikkeling is ťťn van de belangrijkste hefbomen, naast innovatie en internationaal ondernemen, om de huidige transformatie en groei van onze economie te kunnen blijven waarborgen en om groeiende duurzame tewerkstelling te realiseren.
Investeren in opleidingen voor werknemers binnen bedrijven, zowel binnen grote ondernemingen als binnen KMO’s, blijft daarom een belangrijk actiepunt. Opleidingen moeten ertoe bijdragen dat de werknemer sterker op deze arbeidsmarkt staat, zelfredzaam wordt en zich flexibel kan aanpassen aan veranderende contexten.

Deze oproep heeft als finale doelgroep Vlaamse werknemers. Door middel van opleidingsprojecten wordt beoogd om hen deel te laten nemen aan een leven lang leren. Binnen deze opleidingsprojecten moet, ofwel minimaal 50% van de deelnemers per opleidingsactie behoren tot een kansengroep, ofwel minimaal 80% van de deelnemers over het totale project behoren tot een kansengroep.


Meer informatie?
De volledige inhoudelijke fiches per oproep alsook de generieke financiŽle criteria kan u terugvinden door te klikken op deze link:

http://www.esf-agentschap.be/Templates/Content.aspx?id=132