Februari 2008
 
 
Individuele Beroepsopleiding - IBO
Subtitel en/of auteur

Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)
Wat?
IBO is een individuele beroepsopleiding in de onderneming. Dit is een opleiding waarbij de cursist door de onderneming op de werkplek wordt getraind en begeleid. Na deze opleiding is het bedrijf verplicht om hem een contract voor onbepaalde duur te geven.
De opleiding duurt minimum 1 en maximum 6 maanden.

Voordelen voor de werkzoekende?

Gedurende de IBO krijg je training en opleiding op een bepaalde werkplek. Na deze opleiding is het bedrijf waar je de IBO volgde verplicht om je een contract voor onbepaalde duur te geven.
Tijdens de IBO ontvang je een premie bovenop je uitkering. Deze premie is het verschil tussen het normale loon en je uitkering (werkloosheidsvergoeding, leefloon of compensatievergoeding). Resultaat is een inkomen dat vergelijkbaar is met een nettoloon.

Heb je geen recht op werkloosheidsuitkeringen en bezit je geen diploma hoger onderwijs, dan kan je voor de duurtijd van je IBO bij RVA wachtuitkeringen aanvragen.
De periode waarin je je IBO volgt wordt gelijkgesteld met de werkloosheidsperiode.
Dat wil zeggen dat je geen recht hebt op vakantiegeld, eindejaarspremie, gewaarborgd loon bij ziekte,... tijdens je IBO.

Je hebt tijdens je IBO wel recht op een compensatievergoeding wanneer je behoort tot een van de volgende doelgroepen:
    • Schoolverlater in wachttijd met diploma van het hoger of universitair onderwijs.
    • Niet-schoolverlater zonder uitkering met een diploma van het hoger of universitair onderwijs en minstens 6 maanden ingeschreven als werkzoekende.
    • Deeltijds leerplichtige zonder overbruggingsuitkeringen.

Voordelen als werkgever?

Tijdens de opleiding betaal je geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding. Je betaalt wel de verplaatsingskosten van de cursist en verzekert hem of haar tegen arbeidsongevallen. Voor de begeleiding krijg je een extra korting van 1 euro/uur (= +/- 170 euro per maand) als de kandidaat laaggeschoold is (geen diploma hoger secundair onderwijs).
Op de website van de VDAB kan je een simulatie maken van de kostprijs van een voltijdse IBO in je onderneming.

Voor wie?

Elke werkzoekende komt in principe in aanmerking voor een IBO.
De formule geldt voor alle werkgevers uit de private of openbare sector en ook voor vzw's.

Hoe en wanneer aanvragen?

Heb je een kandidaat voor de IBO, neem dan contact op met een VDAB-consulent.
Samen met de VDAB-consulent bepaal je het opleidingsprogramma. De IBO kan 1 tot 6 maanden duren. De overeenkomst wordt contractueel vastgelegd, VDAB volgt het verloop van de opleiding op en na een succesvolle opleiding neem je de cursist in dienst met een contract voor onbepaalde duur.

Meer info:
http://www.vdab.be of www.vlaanderen.be/ondernemen (kies dan subsidiedatabank voor ondernemers)

.