februari 2008
 
 

IBO-Interim
Wat?
IBO-Interim is een uitbreiding van de klassieke IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) in samenwerking met Federgon en gericht op de duurzame tewerkstelling van kansengroepen via een interim gekoppeld aan een IBO.

Met de uitzendsector wordt gedurende 2 jaar een proeftuin opgezet, in het kader van het meerbanenplan, met ambitieuze engagementen zowel inzake invulling en doorstroom naar vast werk.
IBO-interim is de combinatie van uitzendarbeid (max. 4 weken) bij een werkgever en meteen daaropvolgend een individuele beroepsopleiding bij dezelfde werkgever (max. 26 weken).

Voor wie?

IBO-Interim kan uitsluitend voor de volgende doelgroep werkzoekenden:
    • personen ouder dan 50 jaar,
    • personen met een arbeidshandicap,
    • personen van allochtone afkomst.
Uitzonderingen zijn kandidaten uit de doelgroepen die, in de 3 maanden voorafgaand aan de IBO-Interim, meer dan 14 werkdagen uitzendarbeid verricht hebben, en dit voor dezelfde werkgever en in dezelfde functie als de IBO-Interim en getenderde werkzoekenden.

Hoe en wanneer aanvragen?

Uitzendkantoren die ge´nteresseerd zijn om in te stappen in de proeftuin IBO-interim vullen het formulier in "Aanmelding voor IBO-interim". Dit formulier is beschikbaar op de site van Federgon:
http://www.federgon.be

Het ingevulde aanmeldingsformulier moet teruggestuurd worden naar Federgon. Federgon bezorgt het ingevulde formulier aan de VDAB.

De lokale VDAB-contactpersoon contacteert het uitzendkantoor voor verdere afspraken over de te volgen procedures en de registratie.
Meer info:
http://www.vdab.be

.