# 6 | september - december 2006 |
 
 
Instapopleiding

Instapopleiding
Wat?
Een instapopleiding is een bedrijfsgerichte afwerking van een beroepsopleiding of studie. De opleiding duurt 2 maanden en moet starten binnen de 4 maanden na het einde van de beroepsopleiding of studie.

Voordelen voor de werkgever?

De werkgever betaalt tijdens de instapopleiding geen RSZ of loon, enkel een productiviteitsvergoeding.
Hij betaalt wel de verplaatsingskosten van de cursist en verzekert hem tegen arbeidsongevallen.
Na de opleiding neemt de werkgever hem in dienst met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. Er is geen opleidingsprogramma vereist.

Voordelen voor de werkzoekende?

Voor de werkzoekende zijn de voordelen dat men na de instapopleiding een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur krijgt. Tijdens de opleiding wordt de uitkering aangevuld met het verschil tussen het normale loon en de werkloosheidsuitkering.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een instapopleiding moet men uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn, leefloongerechtigd of door de RVA erkend zijn in het kader van het jongerenactiva opleidingsplan.
Je moet bovendien:
    • een beroepsopleiding, georganiseerd of erkend door de VDAB, van minstens 400 uur gevolgd hebben binnen de 9 maanden voor de instapopleiding
    • OF ingeschreven zijn bij de VDAB als schoolverlater en maximaal een diploma of studiebewijs hebben van: eerste graad algemeen secundair onderwijs, derde graad technisch of kunstsecundair onderwijs, vierde graad beroepsonderwijs, middenstandsopleiding, deeltijds beroepssecundair onderwijs, alternerend beroepsonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs
De instapopleiding moet starten binnen de 4 maanden na het einde van de beroepsopleiding of binnen de 4 maanden na inschrijving als werkzoekende als je schoolverlater bent. De instapopleiding kan dus gekoppeld worden aan het Jongerenproject (zie ook onder ‘Jongerenproject ILW’)

Hoe en wanneer aanvragen?

Voor meer informatie kan men bellen naar 0800 30 700 (VDAB) of langs gaan bij een VDAB-kantoor in de buurt.
Een instapopleiding aanvragen kan via een formulier op deze website:
http://www.vdab.be/ibo/aanvraag/aanvraag.jsp
Meer info ook op www.vlaanderen.be/ondernemen en kies dan voor subsidiedatabank voor ondernemingen.

.