VACATURES EN CV's
regelgeving en andere info
Wetgeving outplacement vanaf 2014

De wet maakt sinds 1 januari 2014 een onderscheid tussen een algemene regeling van outplacement en een specifieke regeling en dit op basis van het aantal weken opzegtermijn dat de ontslagen persoon ontvangt.


1. Algemene regeling
De algemene regeling geldt voor werkgevers uit de privé als de publieke sector, op voorwaarde dat de werknemer:
  • ontslaan is vanaf 1 januari 2014,
  • niet  werd ontslaan om een dringende reden
  • en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een daarmee corresponderende opzeggingsvergoeding.
Download de volledige Algemene regeling (PDF)2. Specifieke regeling
De specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar is van toepassing wanneer:
  • de werkgever van de ontslagen werknemer onder de privé-sector valt
  • de werknemer niet ontslagen werd om een dringende reden,
  • de werknemer recht heeft op een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken of op een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding,
  • de werknemer minstens 45 jaar oud is op het ogenblik van het ontslag,
  • en hij minstens één jaar ononderbroken in dienst is bij de onderneming op het moment van het ontslag.
Download de volledige Specifieke regeling (PDF)