De vernieuwde KMO-Portefeuille vanaf 01/04/2016

KMO's kunnen subsidies krijgen voor opleiding vanuit het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Momenteel kan u 50% besparen op de prijs van uw opleiding (excl. BTW).
Vanaf 1 april 2016 verandert het bestaande systeem van de KMO-portefeuille.

Wat verandert concreet voor u?

De KMO-portefeuille wordt beperkt tot de pijlers opleiding en advies.:

 • opleiding → opleiding
 • advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning & strategisch advies → advies

De KMO krijgt één budget en één steunpercentage per jaar vrij te besteden aan opleiding en/of advies.
Dit maakt van de KMO-portefeuille een meer transparant en vereenvoudigd instrument.

Subsidie-
percentage
Max. subsidiebedrag
per kalenderjaar
Kleine ondernemingen:
 • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet van max. 10 miljoen euro of een
  jaarlijks balanstotaal van max. 10 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.
40%
€10.000
Middelgrote ondernemingen:
 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet van max. 50 miljoen euro of een
  jaarlijjks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium;
 • en geen kleine onderneming zijn.
30%
€15.000

De maximale subsidie per uur van €90 is niet meer van toepassing.De gebruikte subsidie wordt bij de overgang automatisch verrekend.

Vanaf 1/4/2016 zal de website www.kmo-portefeuille.be in een nieuw jasje steken. Sommige KMO's hebben problemen met de digitale procedure. Bij de hervorming van de KMO-portefeuille wordt de procedure aangepast om gemiste subsidies in de toekomst te vermijden. Een dienstverlener zal niet langer elke subsidieaanvraag moeten bevestigen.

Men zal onmiddellijk na het indienen van de subsidieaanvraag de bijdrage kunnen storten op de rekening van de financieel beheerder (Sodexo).

Nieuw is de KMO-groeisubsidie. Deze subsidie wordt in het leven geroepen voor strategische groeitrajecten via innovatie, transformatie of internationalisatie. Gecombineerde trajecten zijn mogelijk.

Dit steuninstrument is een samenstelling van volgenden onderdelen:

 • Strategisch advies van de KMO-portefeuille
 • De starterstudies van IWT
 • De aanwervingspremie voor kennismanagers

De pijler strategisch advies en coaching zullen bijgevolg niet langer worden ondergebracht in de toekomstige KMO-portefeuille.

Met de KMO-groeisubsidie kiest de KMO zelf om interne versterking, externe kennis of een combinatie van beide aan te kopen voor het realiseren van een project. Het maximale subsidieplafond bedraagt €50.000:

 • €25.000 voor het inkopen van externe kennis (facturen voor diensten aangekocht bij een externe dienstverlener die het traject ondersteunt)
 • €25.000 voor interne versterking (loonkost voor additionele aanwerving van een geschikt persoon voor het realiseren van het traject)

De subsidiedossiers worden op twee tijdstippen beoordeeld: bij het toekennen van de subsidie en na afronding van het project.

Meef informatie, registraties en aanvragen van uw subsidie op www.kmo-portefeuille.be. Ons erkenningsnummer voor de pijler opleiding is DV.O104186.