OVER LIMOB
Kerndoelstelling en waarden
Raad van bestuur
Medewerkers
Adresgegevens
Wetgeving
Zusterfondsen
Vergaderzalen
Jaarverslagen
Wetgeving
De activiteiten van het LIMOB worden gesubsidieerd door CAO-bijdragen voor opleiding en tewerkstelling.
Overzicht situatie 14/05/2012 i.v.m. inningspercentages voor vorming en opleiding van bedienden..
 
Nationale CAO
0.10%structuurkosten en opleiding
inning:Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid (INOM Bedienden Vlaanderen)
periode: jaarlijkse inning september - oktober
bedrag:€ 29 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar
 
0.15%opleidingen risicogroepen & ontslagbegeleiding
inning: Instituut voor Naschoolse Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid (INOM Bedienden Vlaanderen)
periode: jaarlijkse inning in september - oktober
bedrag:€ 35,5 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar
 
 
Provinciale CAO
0,15%tewerkstelling en opleiding
inning: LIMOB
periode: jaarlijkse inning september - oktober
bedrag: € 56,64 per bediende in dienst op 30/6 van het voorgaande jaar