NON DISCRIMINATIECODE LIMOB vzw

De leden van de Raad van Beheer van LIMOB vzw ondertekenen, moedigen de bedrijven van de sector paritair comité 209 in Limburg aan de volgende non-discrimiantiecode op te nemen in hun arbeidsreglement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen:

" werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een zich onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging.

Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.

Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden."

Raad van Beheer Limob vzw 23 mei 2005


voor de werkgevers voor de werknemers
Peter De Waegeneer, Agoria Antwerpen-Limburg
Koen Morrhey, Punch Powertrain
Appie Mansouri, BBTK
Johan Lamers, LBC-NVK