OUTPLACEMENT
regelgeving en andere infoOUTPLACEMENT NA COLLECTIEF ONTSLAG (PC 1.11 1 & 2 / PC 209)

Bij collectief ontslag zijn het de sociale partners die samen bepalen welk outplacementkantoor de begeleiding van de getroffen medewerkers op zich zal nemen. Hiervoor komen natuurlijk ook onze partners voor outplacement na individueel ontslag in aanmerking.

Een medewerker van LIMTEC+ zal vanuit het loopbaanfonds de begeleiding opvolgen en de opleidingsmogelijkheden voorstellen tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep van het herstructureringsdossier.

Elke arbeider kan tijdens zijn outplacementbegeleiding gebruik maken van de leerrekening (een budget waarmee ze opleidingen kunnen inkopen met start tijdens hun ontslagbegeleiding).

Elke bediende krijgt onbeperkt en gratis toegang tot alle opleidingen van LIMTEC+, mits motivering van zijn aanvraag. )