OVER LIMOB
Kerndoelstelling en waarden
Raad van bestuur
Medewerkers
Adresgegevens
Wetgeving
Zusterfondsen
Vergaderzalen
Jaarverslagen
Kerndoelstelling
  • Het stimuleren van permanente vorming en opleiding om de verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen.
  • Het oriŽnteren van bedienden naar een passende job, vooral bij contractbeŽindiging
  • Het helpen, begeleiden van de lidbedrijven en hun medewerkers in hun ontwikkeling

Waarden
  1. Vorming en opleiding zijn essentieel om de tewerkstelling en de weerbaarheid van de werknemers op de arbeidsmarkt te garanderen en te verhogen.
  2. Permanente vorming en opleiding zijn tevens een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van de bedrijven en hun tewerkstelling.
  3. Vorming en opleiding behoren tot de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer.