OVER LIMOB
Kerndoelstelling en waarden
Raad van bestuur
Medewerkers
Adresgegevens
Wetgeving
Zusterfondsen
Vergaderzalen
Jaarverslagen
LIMOB vzw is een erkende aanbieder van opleidingen in het kader van BEA Budget Economisch Advies.
(erkenningsnummer DV.0104186)

LIMOB vzw is een erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van outplacementactiviteiten in het Vlaamse gewest
(erkenningsnummer VG/942 BO)

De persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van LIMOB om de interne administratie te realiseren met het oog op de verwerking van opleidings- en begeleidingsdossiers. De wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u het recht van toegang tot deze gegevens en de verbetering ervan.
Onze collega-organisatie voor arbeiders in Limburg: www.ftml.be
Ons opleidingscentrum voor technische thema's: www.limtec.be