Outplacement

Wanneer u een medewerker ontslaat, bent u in sommige gevallen verplicht om een outplacementaanbod te doen aan uw ex-medewerker.


Wat is outplacement?

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.